PHYSICAL LITERACY I SKOLEN 

Netværksmøde

NYBORG IDRÆTSPARK
STOREBÆLTSVEJ 13, NYBORG​

25. SEPTEMBER FRA 10-13 

Physical Literacy i skolen

Dansk Skoleidræt er vært og torvholder for dette netværksmøde, hvor vi med oplæg og workshop lægger fundamentet for en dag med netværk.  Målgruppen er praktikere, politikere, forskere og konsulenter der har interesse i, og arbejder med idræt og bevægelse i skolen.

 

 

Pris: 300 kr, som dækker lokaler og forplejning. Tilmelding senest 13. september. Kontaktperson: Lise Sohl Jeppesen.

 

PROGRAM

ANKOMST OG KAFFE

VELKOMST, INTRODUKTION

PLnet byder velkommen og orientere om nyt i og omkring netværket 

PHYSICAL LITERACY I EN DANSK SKOLEKONTEKST

Oplæg ved Lise Sohl Jeppesen, Dansk Skoleidræt

REFLEKSION & NETVÆRK

Faciliteret reflketionstid og netværk blandt deltagerne

AKTIV WORKSHOP

FROKOST & NETVÆRK

Physical literacy fremmende boldspilspraksis: Boldspilsaktiviteter med dialog og refleksion. Alle kan deltage, og man behøver ikke være omklædt.

-under overskriften: Hvordan skaber og samarbejder vi om initiativer, der fremmer kropslig dannelse/physical literacy i
skolen? Hvad er next practice?  

OPSAMLING

-og kommende arrangementer og aktiviteter i PLnet 

TAK FOR I DAG

9.30

10.00

10.15

10.30

11.00

12.00

12.45

13.00